معاون حمايت و سلامت خانواده امداد مركز در ديدار با پرسنل كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: كميته امداد يك سازمان حمايت گر، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.

 

                             2ddrm6rvb3fddxkug5o2.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:9 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد شهرستان ايوان گفت درهشت ماهه سال جاري تعداد73  دستگاه دار قالي بافي براي مددجويان تحت حمايت کمیته امداد در ایوان راه اندازي شده است

 

                                 3u4tetwawwfxfx14siyg.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:9 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: در 8 ماهه سال جاري بالغ بر 1ميليارد و 800 ميليون ريال وام مشاغل خانگي به بافندگان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان پرداخت گرديده است.

 

                                 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:27 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: در هشت ماهه سال جاري تعداد166 طرح اشتغال زائي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان  اجرا شده است.

 

                                79dkrfcpzzj5gcqy3x9.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 8:42 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان  گفت: تا پايان آبان ماه سال جاري تعداد 285 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد آموزش مهارتهاي شغلي در شهرستان را فرا گرفته اند.

 

                                  ntgrtftfm6xckjr939b.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:18 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از اجرا و فعال بودن 1145 طرح اشتغال مددجويان تحت حمايت در شهرستان خبر داد.

 

                              lnfdqlf201s5regy14j.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 8:39 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از راه اندازي كارگاه آموزش مقدماتي فرش براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان خبر داد.

 

                               om329pdeo9dqt7x42o7x.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:2 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از راه اندازي كارگاه آموزشي محصول محور فرش دستبافت مددجويان ايوان با مشاركت سازمان فني و حرفه اي در شهرستان خبرداد.

 

                             ow702d5cno95xtqml5i6.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:9 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایوان گفت در  سال جاری تعداد572 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد از پوشش بيمه هاي اجتماعي برخوردارند.

 

                       i3jp019kt453z3ordqsu.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:25 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان ایوان از كمك 1 ميليارد و 800ميليون ريالي حاميان به ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان در 7 ماهه سال جاري خبر داد.  

 

                                 turbi9uw41idxmprc83.jpg 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 11:51 | لینک  |