مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت در سال گذشته بالغ بر 850 ميليون ريال اعتبار صرف آموزش مهازت هاي زندگي مددجويان اين نهاد در شهرستان شده است.

 

                               lad1q0a6er06dfmuevqe.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:22 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: درسال 93 بالغ بر 17 ميليارد و 340ميليون ريال اعتبار صرف اجراي طرحهاي اشتغال زائي براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان  شده است.

 

                                  lnfdqlf201s5regy14j.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:34 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از توزيع 100مورد سبد غذائي جهت تامين شب عيد مددجويان اين نهاد در شهرستان خبرداد.

 

                           99anqgkz9psqkib4f8x.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:28 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» ايوان از كمك 800 ميليون ريالي  نقدي و جنسي مردم نيكوكار و خير به مراسم شور نيكوكاري در شهرستان خبرداد.

 

                           ngn5iawt5sqnp018glv7.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:58 | لینک  | 

 فرماندار، مدير كميته امداد و مدیر آموزش و پرورش شهرستان با دانش آموزان کم بضاعت  در آستانه سال نو ديدار و با اهداي كمك آنان را مورد تفقد قراردادند . 

 

                             


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:0 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: در سال جاري مددجويان هنرمند تحت حمايت اين نهاد در شهرستان تعداد 148 تخته فرش نفيس تمام ابريشم بافته اند.

 

                                2014_10_21_15_14_41_57401[1].jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 15:30 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: مردم نيكوكار اين شهرستان ماهيانه بالغ بر 100 ميليون ريال صدقه پرداخت مي نمايند.

 

                             dsc00300.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:36 | لینک  | 

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان در مراسم همايش دانشجويان گفت: در سال جاري بالغ بر 1 ميليارد و 770 ميليون ريال اعتبار صرف خدمات دانشجوئي مددجويان كميته امداد درشهرستان شده است.

 

                               m0wjdjczu95qodi24w.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:42 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» استان ايلام در مراسم همايش دانشجويان و طلاب علوم ديني تحت حمايت در شهرستان ايوان گفت: كميته امداد در زمينه ارتقاي علمي دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت خدمات ارزنده اي به خانواده هاي تحت حمايت ارائه نموده است.

 

                           qs0cwiitmc1g32z6glxg.jpg

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 12:40 | لینک  | 

مام جمعه شهرستان ايوان در مراسم همايش دانشجويان تحت حمايت در شهرستان گفت: امروزه بسياري از محروميت ها به بركت كميته امداد به حداقل رسيده است.

 

                              pnmcjimrh1cz3uygpa9.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 11:10 | لینک  |