سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از راه اندازي كارگاه آموزشي محصول محور فرش دستبافت مددجويان ايوان با مشاركت سازمان فني و حرفه اي در شهرستان خبرداد.

 

                             ow702d5cno95xtqml5i6.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:9 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایوان گفت در  سال جاری تعداد572 نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد از پوشش بيمه هاي اجتماعي برخوردارند.

 

                       i3jp019kt453z3ordqsu.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:25 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان ایوان از كمك 1 ميليارد و 800ميليون ريالي حاميان به ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان در 7 ماهه سال جاري خبر داد.  

 

                                 turbi9uw41idxmprc83.jpg 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 11:51 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از كمك 70 ميليون ريالي خيرين به خانواده هاي ايتام تحت حمايت اين نهاد در شهرستان خبر داد.

 

                             mqj23ovrejxw2o9ypv6r.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 16:30 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: در حال حاضر 2178 خانوار ايوني از خدمات معيشتي و حمايتي اين نهاد در شهرستان برخوردارند.

 

                                   3sdwdqtilc7rzcgh374a.jpg                               


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 13:3 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت 6 هزار و 145 نفر ايواني از پوشش خدماتي اين نهاد برخوردارهستند.

 

                                    19m335bd5i47gsrj20w.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 16:22 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایوان گفت در شش ماهه اول سال جاری اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و370 میلیون ریال صرف بیمه اجتماعی  مددجویان این نهاد شده است.

 

                             sssorah6oucz56xrze3u.jpg

 

                                             


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:17 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان ایوان گفت درشش ماهه سال جاری حدود2881نفر از مددجویان شهری تحت حمایت این نهاد از خدمات درمانی این نهاد از طریق15 مرکز درمانی بهره مند هستند.

 

                                jjr5lklbd8w16kv3aiif.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 9:56 | لینک  | 

سرپرست کمیته امداد شهرستان ايوان گفت در حال حاضر تعداد 326 دستگاه دار قالي بافي براي مددجويان تحت حمايت کمیته امداد در ایوان راه اندازي شده است

 

                                  

 

                                     


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 10:32 | لینک  | 

سرپرست كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: در شش ماهه اول سال جاري مبلغ 1 ميليارد و980 ميليون ريال وام قرض الحسنه كارگشائي به مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان پرداخت شده است.

 

                                3kjrda38qp66v4kpg74w.jpg


ادامه مطلب
نوشته شده توسط روابط عمومی  در ساعت 14:26 | لینک  |