اولويت مصرف زكات فطره در راه كمك به فقرا است

رئيس شوراي زكات و امام جمعه شهرستان ايوان در جلسه شوراي زكات گفت: اولويت مصرف زكات فطره  در راه كمك به فقرا است. 

 

                                     t8pl4e1b6n8rlas8x9a.jpg


ادامه مطلب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 11:12 ] [ روابط عمومی ] [ ]
تا كنون بالغ بر420ميليون ريال زكات درايوان جمع آوري شده است

مدير كميته امداد امام خميني«ره» ايوان و دبير شوراي زكات شهرستان گفت: در سال جاري تا كنون بالغ بر 420 ميليون زكات در شهرستان ايوان جمع آوري گرديده است.

 

                       zbvo8ol7adkyhjzi6cb.jpg


ادامه مطلب
[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 8:5 ] [ روابط عمومی ] [ ]
795ميليون ريال اعتبارصرف اسكان وبرنامه فرهنگي خوابگاه دانش آموزي شد
مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت:در سال تحصيلي گذشته بالغ بر 795 ميليون ريال اعتبار صرف اسكان و برنامه هاي فرهنگي خوابگاه دانش آموزي ام الائمه ايوان  شده است.

 

                                 pyrauo306ovv4t2kgazn.jpg         


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 8:13 ] [ روابط عمومی ] [ ]
اهداء60سبدغذائي توسط مسئولين ايواني درطرح مفتاح الجنه
مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت از ابتداي ماه مبارك رمضان تا كنون تعداد 60 سبد غذائي توسط مسئولين و خيرين شهرستان در طرح مفتاح الجنه(هم نشيني با فقرا) اهداء و توزيع گرديده است.

 

                                     72dtesdwebidzlh3ds08.jpg


ادامه مطلب
[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 12:50 ] [ روابط عمومی ] [ ]
دانش آموزان خوابگاه ايوان درسال تحصيلي92-93صددرصدقبول شدند

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: دانش آموزان خوابگاه ام الائمه اين شهرستان در سال تحصيلي 92-93 صددرصد قبول شده اند.

 

                                          pxor3zvfxtvumlm4gx9q.jpg

 

 

                                          

 

 

                                          


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 11:42 ] [ روابط عمومی ] [ ]
گسترانيدن سفره اطعام براي300نفرازايتام و نيازمندان درشهرستان ايوان

در مراسم افطاريه اي كه در شهرستان ايوان برگزار گرديد بيش از 300 نفر از ايتام و نيازمندان اين شهرستان از سفره افطاري كميته امداد اين شهرستان برخوردار شدند.

 

                              dd2a8g8sxjbufm3oqa.jpg


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 11:10 ] [ روابط عمومی ] [ ]
مشاركت روزه داران ايواني با اهدا230كيسه هميان مولي دربرنامه افطاري نيازمندان

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان از مشاركت روزه داران ايواني با اهداء 230 كيسه هميان مولي در برنامه افطاري نيازمندان خبر داد.

 

                              stftpfl7kga2ktwcgolv.jpg


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 ] [ 10:36 ] [ روابط عمومی ] [ ]
مبلغ960 ميليون ريال اعتبار صرف اشتغال زائي مددجويان ايوان شد

مديركميته امداد امام خميني(ره) شهرستان ايوان گفت: در سه ماهه اول سال جاري بالغ بر960ميليون ريال اعتبارصرف اشتغال براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد در شهرستان شده است.

 

                            gwfwt47kvhe2nl99mk7b.jpg


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 9:42 ] [ روابط عمومی ] [ ]
فعاليت14كلاس فرهنگي وحرفه آموزي براي غني سازي اوقات فراغت مددجويان ايواني

مدير كميته امداد امام خميني«ره» شهرستان ايوان گفت: دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت اين نهاد از 11 كلاس فرهنگي و حرفه آموزي در كانونهاي اوقات فراغت امسال بهره مند هستند.

                             

                    pn2p4poxzwvms6hddbpa.jpg


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 8:20 ] [ روابط عمومی ] [ ]
فعاليتهاي فرهنگي واشتغال زائي كميته امدادارزشمندوقابل تحسين است

فرماندار شهرستان ايوان در بازديد از كانون هاي اوقات فراغت و حرفه آموزي دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت كميته امداد گفت: فعاليت هاي فرهنگي و اشتغال زائي كميته امداد بسيار ارزشمند و قابل تحسين است.

 

                                                                             


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 12:42 ] [ روابط عمومی ] [ ]